Visionen för Nordiska ministerrådets program Ny Nordisk Mat II (2010-2014), är att det nordiska köket skall inspirera till matglädje, smak och mångfald – både nationellt och internationellt. Det nordiska köksmanifestet (2004) står som värdegrund för kommunikationen om den nordiska måltidsupplevelsen och matkulturen. 

Ny Nordisk Mat II bygger på Manifestet för det Nya Nordiska Köket med värdeord som rent, friskt, enkelt och etiskt. Aktuella projekt omfattar teman från offentlig måltid till internationell matdiplomati.

Norden har en stark regional matkultur som resten av världen börjar upptäcka. Ny Nordisk Mat vill uppmuntra lokala traditioner i nya former, samt stöda matproducenter, hantverkare och entreprenörer. #nynordiskmat #newnordicfood 

Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2014 "NordBio"
- projekt: Innovation in the Nordic bioeconomyThe power of procurement by Prof.De Schutter, the former United Nations Special Rapporteur on the right to food.  Sustainable Procurement in Public Kitchens - Nordic Seminar, and workshops, 23-24.10.2014, Helsinki.