Visionen för Nordiska ministerrådets program Ny Nordisk Mat II, är att det nordiska köket skall inspirera till matglädje, smak och mångfald såväl nationellt som internationellt.

Ny Nordisk Mat II bygger på Manifestet för det Nya Nordiska Köket med värdeord som rent, friskt, enkelt och etiskt. Projektverksamhet har omfattat teman från offentlig måltid till internationell matdiplomati. Det nordiska köksmanifestet står som värdegrund för kommunikationen om den nordiska måltidsupplevelsen och matkulturen. 

 The power of procurement by Prof.De Schutter, the former United Nations Special Rapporteur on the right to food.  Sustainable Procurement in Public Kitchens - Nordic Seminar, and workshops, 23-24.10.2014, Helsinki.